Östloning & Västloning

Två byar i Medelpad

Man har länge antagit att Loning är en medeltida by, men genom en nyligen upptäckt gravhög förstår vi nu att byn är förhistorisk och att människor varit bofasta här i kanske 1500 år. De har levt på laxfisket, jordbruk och boskapsskötsel. Kanske var det goda laxfisket en anledning till att människan bosatte sig här.

Berättelsen om Loning som senare blev två byar, Väst- och Östloning är en månghundraårig historia om människorna och gårdarna.

- - - - -

per@loning.se

hampus@loning.se